Rabu, 07 Desember 2011

Jenis Pakan Ternak

ayam
AYAM  PETELUR

 
JENIS PAKAN KODE WAKTU PEMAKAIAN PERBANDINGAN KANDUNGAN GIZI
CAMPURAN (%)
PROTEIN
LEMAK
SERAT
ABU
Ca
P
ME
KONS
JAGUNG
KATUL
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
 PAKAN LENGKAP  PSL
1 hr  
-
 4 mg
-
-
-
20.0 - 22.0
5.0 - 7.0
3.0 - 5.0
5.0 - 7.0
0.9 - 1.1
0.6 - 0.8
2850 - 3050
 P 1
4 mg  
-
 8 mg
-
-
-
18.0 - 20.0
4.0 - 6.0
3.0 - 5.0
5.0 - 7.0
0.9 - 1.1
0.6 - 0.8
2750 - 2950
 P 2 - 1
 8 mg  
-
 16 mg
-
-
-
15.0 - 17.0
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
6.0 - 8.0
0.9 - 1.1
0.6 - 0.8
2550 - 2750
 P 2 - 2
16 mg 
-
 20 mg
-
-
-
16.5 - 18.5
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
  8.0 - 10.0
1.5 - 2.0
0.6 - 0.8
2600 - 2800
 P 3 - 1 S
20 mg 
-
 52 mg
-
-
-
17.0 - 19.0
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
11.0 - 13.0
3.3 - 3.8
0.6 - 0.8
2550 - 2750
 P 3 - 1
20 mg  
-
 52 mg
-
-
-
16.5 - 18.5
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
11.0 - 13.0
3.3 - 3.8
0.6 - 0.8
2550 - 2750
 P 3 - 2 S
52 mg 
-
 afkir
-
-
-
16.5 - 18.5
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
12.0 - 14.0
3.5 - 4.0
0.6 - 0.8
2550 - 2750
 P 3 - 2
52 mg 
-
 afkir
-
-
-
16.0 - 18.0
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
12.0 - 14.0
3.5 - 4.0
0.6 - 0.8
2550 - 2750
 KONSENTRAT  KG 1 
 8 mg 
-
 16 mg
30
48
22
29.0 - 31.0
3.0 - 5.0
5.0 - 7.0
11.0 - 13.0
3.0 - 3.5
1.1 - 1.5
1850 - 2050
 KG 2
16 mg 
-
 20 mg
30
48
22
31.0 - 33.0
4.0 - 6.0
5.0 - 7.0
20.0 - 22.0
6.0 - 7.0
1.1 - 1.5
1900 - 2000
 KLS 36
20 mg 
-
 52 mg
35
50
15
34.0 - 36.0
4.0 - 6.0
2.0 - 4.0
30.0 - 33.0
10.0 - 11.0
1.0 - 1.3
1800 - 2000
 KLW 36
20 mg 
-
 52 mg
35
50
15
34.0 - 36.0
4.0 - 6.0
2.0 - 4.0
30.0 - 33.0
10.0 - 11.0
1.0 - 1.3
1750 - 1950
 KLS 33
20 mg 
-
 afkir
35
50
15
32.0 - 34.0
4.0 - 6.0
2.0 - 4.0
30.0 - 33.0
10.0 - 11.0
1.0 - 1.3
1800 - 2000
 KLW 33
20 mg 
-
 afkir
35
50
15
32.0 - 34.0
4.0 - 6.0
2.0 - 4.0
30.0 - 33.0
10.0 - 11.0
1.0 - 1.3
1750 - 1950
 KLS Platinum
20 mg 
-
 afkir
35
50
15
33.0 - 35.0
4.0 - 6.0
2.0 - 4.0
30.0 - 33.0
10.0 - 11.0
1.0 - 1.3
1900 - 2100

AYAM PEDAGING
 

JENIS PAKAN KODE WAKTU PEMAKAIAN PERBANDINGAN KANDUNGAN GIZI
CAMPURAN (%)
PROTEIN
LEMAK
SERAT
ABU
Ca
P
ME
KONS
JAGUNG
KATUL
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
 PAKAN LENGKAP  PSB 1 hr  -  10 hr - - - 21.5 - 23.5 5.0 - 7.0 3.0 - 5.0 5.0 - 7.0 0.9 - 1.1 0.6 - 0.8 2900 - 3100
 BR 1 S 1 hr  -  21 hr - - - 20.5 - 22.5 5.0 - 7.0 3.0 - 5.0 5.0 - 7.0 0.9 - 1.1 0.6 - 0.8 2900 - 3100
 BR 1 1 hr  -  21 hr - - - 20.0 - 22.0 5.0 - 7.0 3.0 - 5.0 5.0 - 7.0 0.9 - 1.1 0.6 - 0.8 2900 - 3100
 BW 1 1 hr  -  21 hr - - - 20.0 - 22.0 5.0 - 7.0 3.0 - 5.0 5.0 - 7.0 0.9 - 1.1 0.6 - 0.8 2850 - 3050
 BR 2 S 22 hr  -  dipotong - - - 18.5 - 20.5 5.0 - 7.0 3.0 - 5.0 5.0 - 7.0 0.9 - 1.1 0.6 - 0.8 3000 - 3200
 BR 2 22 hr  -  dipotong - - - 18.0 - 20.0 5.0 - 7.0 3.0 - 5.0 5.0 - 7.0 0.9 - 1.1 0.6 - 0.8 3000 - 3200
 BW 2 22 hr  -  dipotong - - - 18.0 - 20.0 5.0 - 7.0 3.0 - 5.0 5.0 - 7.0 0.9 - 1.1 0.6 - 0.8 2950 - 3150
 KONSENTRAT  KBR 2
22 hr 
-  dipotong
35
65
-
38.0 - 40.0
4.0 - 6.0
4.0 - 6.0
12.0 - 14.0
2.0 - 3.0
1.2 - 1.5
2300 - 2500


AYAM BURAS

 
JENIS PAKAN KODE WAKTU PEMAKAIAN PERBANDINGAN KANDUNGAN GIZI
CAMPURAN (%)
PROTEIN
LEMAK
SERAT
ABU
Ca
P
ME
KONS
JAGUNG
KATUL
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
 PAKAN LENGKAP  BURAS
 AYAM DEWASA
- - - 12.0 - 14.0 4.0 - 6.0 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 0.9 - 1.1 0.6 - 0.8 2500 - 2700


PUYUH PETELUR

 
JENIS PAKAN KODE WAKTU PEMAKAIAN PERBANDINGAN KANDUNGAN GIZI
CAMPURAN (%)
PROTEIN
LEMAK
SERAT
ABU
Ca
P
ME
KONS
JAGUNG
KATUL
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
 PAKAN LENGKAP PP 3 7 mg - afkir
-
-
-
19.0 - 21.0 4.0 - 6.0 3.0 - 5.0 10.0 - 12.0 2.8 -3.3 0.6 - 0.8 2600 - 2800
PW 3 7 mg - afkir
-
-
-
19.0 - 21.0 4.0 - 6.0 3.0 - 5.0 10.0 - 12.0 2.8 -3.3 0.6 - 0.8 2550 - 2750
 

ITIK PETELUR

 
JENIS PAKAN KODE WAKTU PEMAKAIAN PERBANDINGAN KANDUNGAN GIZI
CAMPURAN (%)
PROTEIN
LEMAK
SERAT
ABU
Ca
P
ME
KONS
JAGUNG
KATUL
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
 PAKAN LENGKAP IP 333 23 mg - afkir
-
-
-
16.5 - 18.5 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 10.0 - 12.0 3.0 - 3.5 0.6 - 0.8 2600 - 2800
 KONSENTRAT KIP 333 23 mg - afkir
25
45
30
37.0 - 39.0 3.0 - 5.0 3.0 - 5.0 30.0 - 33.0 10.5 - 12.5 1.2 - 1.5 1850 - 2050

 
BABI
 
JENIS PAKAN KODE WAKTU PEMAKAIAN PERBANDINGAN KANDUNGAN GIZI
CAMPURAN (%)
PROTEIN
LEMAK
SERAT
ABU
Ca
P
ME
KONS
JAGUNG
KATUL
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
 PAKAN LENGKAP B2 bb 10kg -  25 kg
-
-
-
19.0 - 21.0 5.0 - 7.0 3.0 - 5.0 5.0 - 7.0 0.8 - 1.0 0.6 - 0.8 3000 - 3200
B3 bb 25kg -  60 kg
-
-
-
15.0 - 17.0 5.0 - 7.0 4.0 - 6.0 5.0 - 7.0 0.7 - 0.9 0.5 - 0.7 2900 - 3100
B4 bb 60kg -  dijual
-
-
-
13.0 - 15.0 5.0 - 7.0 4.0 - 6.0 5.0 - 7.0 0.7 - 0.9 0.5 - 0.7 2800 - 3000
  KB bb 25kg -  60 kg
18
52
30
38.0 - 40.0 4.0 - 6.0 5.0 - 7.0 10.0 - 12.0 3.0 - 4.0 1.2 - 1.5 2300 - 2500
bb 60kg -  dijual
12
48
40


IKAN

 
JENIS PAKAN KODE WAKTU PEMAKAIAN PERBANDINGAN KANDUNGAN GIZI
CAMPURAN (%)
PROTEIN
LEMAK
SERAT
ABU
Ca
P
ME
KONS
JAGUNG
KATUL
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
 PAKAN LENGKAP SW
bb > 25 gr
-
-
-
27.0 - 29.0 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 8.0 - 10.0 1.0 - 2.0 1.0 - 1.5 2600 - 2800
MW
bb > 25 gr
-
-
-
25.0 - 27.0 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 8.0 - 10.0 1.0 - 2.0 1.0 - 1.5 2500 - 2700
AW
bb > 25 gr
-
-
-
23.0 - 25.0 5.0 - 7.0 5.0 -

3 komentar:

  1. terima kasih Bpk. Toni..website ini sangat membantu kehidupan saya..sip2

    BalasHapus
  2. betul pak tyo. terimakasih p. toni

    BalasHapus
  3. marketing wonokoyo area semarang ada ngak mas... mau cxoba masarin

    BalasHapus